Ouderraad

BLOG

Gedoe komt er toch wel


Dit is de titel van een boek dat ik voor een opleiding heb gelezen. Het gaat over organisatieverandering. Kort samengevat komt het er op neer dat een organisatieverandering altijd gedoe geeft. Iedere verandering eigenlijk! Er is niks mis met gedoe, als je maar zorgt dat het juiste boven tafel komt.


Notre Dame staat voor een grote verandering. De nieuwe visie op leren resulteert in een nieuw onderwijsconcept dat volgend schooljaar in groep 1 en 2 wordt geïntroduceerd. Het docententeam wordt nu volop getraind, ouders worden geïnformeerd en er is veel dialoog over de komende veranderingen. Ook in de ouderraad is dit een belangrijk thema. Het is goed om te weten dat de school een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden heeft gemaakt. Die heeft u al ontvangen. En binnenkort staat alle informatie ook op de website van school.


Verassend groot bleek het animo voor de internationale uitwisseling! Veel derdejaars hebben zin in dit spannende avontuur. Er waren meer aanmeldingen dan plaatsen en dat gaf wat gedoe. Maar dankzij de inzet en creativiteit van de mensen die de uitwisseling organiseren is er voor iedereen een plek.


Het startgesprek tussen leerling, mentor en ouder bij aanvang van het schooljaar is goed ontvangen. Het vraagt van alle deelnemers een andere rol. De leerling die wordt uitgedaagd regie te nemen, de docent en ouder luisteren actief en stellen ondersteunende vragen. Klinkt eenvoudig. Maar nog niet voor iedereen. Dat komt vast wel, we gaan het leren door te doen.


Ieder jaar organiseert de ouderraad in april een thema-avond. De evaluatie (inclusief mogelijke onderwerpen) van vorig jaar was handig en fijn; in korte tijd waren we er uit. Het thema blijft nog even geheim. Een ding is zeker, het is een interessant, informatief, leerzaam en ook wel hilarisch onderwerp. En ook een met veel gedoe! Houd de aankondiging van de ouderraad in het nieuwe jaar goed in de gaten.


Jolanda Theeuwes, lid van de ouderraad

 

De school vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, dient er een goede afstemming te zijn tussen de ouders en de school. Elke ouder heeft verschillende mogelijkheden om het contact met de school te onderhouden en kan daardoor de individuele belangen van zijn of haar kind behartigen. Er zijn echter aspecten van algemene aard die door de Ouderraad besproken worden in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. Doel van de Ouderraad is de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen in hun relatie tot de gehele school. De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel thema dat school en ouders bezig houdt. Over het tijdstip en onderwerp zult u nog nader worden geïnformeerd.

Samenstelling ouderraad
De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar/klas, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

 

Leden van de ouderraad 2017 - 2018

 • dhr. Sjoerd Quint (voorzitter), tel: 024 - 3578545
 • dhr. Erwin Basten
 • mevr. Janet van der Donk
 • dhr. Eric Ebbers
 • dhr. Rolf van Geel
 • dhr. Gaby Huisman
 • mevr. Susan Karam Derksen
 • mevr. Marlies Kempers
 • mevr. Marion Maassen
 • mevr. Germine Meuwisse
 • mevr. Gea Pasker
 • mevr. Jolanda Theeuwes
 • dhr. Stefan Verkooijen
 • dhr. Rick Wagenaar

 

Namens school: dhr. Ed van Loon tel. 024 3229337 / 06 44496249

Roosterwijzigingen
Notre Dame vernieuwt
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld