Ouderraad

 

Om de ouderraad wat meer 'smoel te geven' gaan we bloggen. Een beetje onwennig nog zo' n eerste keer, maar het fenomeen bloggen past goed bij deze tijd. En die tijd van nu was een van de onderwerpen in de ouderraad van 5 oktober jl.

De Notre Dame bereidt zich voor op een andere manier van onderwijs bieden. Leren op maat en in je eigen tempo, ik noem het maar 'het nieuwe leren'. Het zijn niet meer de cijfers waar het straks om draait, maar of je de stof begrijpt en beheerst. En wie weet dat beter dan de leerling zelf! Het is een populaire term maar heb geen beter alternatief, het gaat om ‘eigenaarschap’. Dat ligt straks bij de leerling. Docenten en school zijn er om te helpen en te coachen bij het halen van persoonlijke (leer)doelen.
De ouderraad is enthousiast maar heeft ook veel vragen. Kinderen hebben behoefte aan de veilheid van een groep, hoe is dat straks? Docenten worden coaches, kunnen ze dat wel? De nieuwe werkwijze wordt in fasen ingevoerd, welke risico's zitten daaraan? Veel vragen waar de ouderraad met school over in gesprek is en blijft de komende periode.
Een eerste voorproef van het 'nieuwe leren' was het leerling-, ouder-, mentorgesprek. De kinderen waren in de lead in deze opzet en dat was nieuw. Zowel voor hen, ouders en docenten. De ervaringen verschillen maar het is een concrete stap in de verandering waar de school naar toe wil.

 

Dit en veel meer
De keuze om de internationale uitwisseling naar 3e leerjaar te verplaatsen en de manier waarop dit is gecommuniceerd, het (niet) gebruik van magister door docenten als leidend informatiesysteem voor huiswerk en proefwerken, onderwerpen waarvan ouders willen dat die in de ouderraad aandacht krijgen. Dit en nog veel meer passeert de revue in de 2 uur dat we vergaderen.

 

Ouderraad op beeld
En dan nog even op de foto, we zijn immers dit schooljaar met een enthousiaste groep van 14 ouders uit alle leerjaren gestart. Ben je benieuwd wat er nog meer is besproken, kijk dan op de website bij deze pagina van de ouderraad, daarop staan binnenkort de notulen. En blijf ons volgen, begin december komt de volgende blog.

 

Jolanda Theeuwes, lid van de ouderraad

 

De school vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, dient er een goede afstemming te zijn tussen de ouders en de school. Elke ouder heeft verschillende mogelijkheden om het contact met de school te onderhouden en kan daardoor de individuele belangen van zijn of haar kind behartigen. Er zijn echter aspecten van algemene aard die door de Ouderraad besproken worden in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. Doel van de Ouderraad is de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen in hun relatie tot de gehele school. De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel thema dat school en ouders bezig houdt. Over het tijdstip en onderwerp zult u nog nader worden geïnformeerd.

Samenstelling ouderraad
De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar/klas, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

 

Leden van de ouderraad 2017 - 2018

 • dhr. Sjoerd Quint (voorzitter), tel: 024 - 3578545
 • dhr. Erwin Basten
 • mevr. Janet van der Donk
 • dhr. Eric Ebbers
 • dhr. Rolf van Geel
 • dhr. Gaby Huisman
 • mevr. Susan Karam Derksen
 • mevr. Marlies Kempers
 • mevr. Marion Maassen
 • mevr. Germine Meuwisse
 • mevr. Gea Pasker
 • mevr. Jolanda Theeuwes
 • dhr. Stefan Verkooijen
 • dhr. Rick Wagenaar

 

Namens school: dhr. Ed van Loon tel. 024 3229337 / 06 44496249

Roosterwijzigingen
Lokaal 0
School Webazine
Wall of Fame
Notre Dame in beeld
PBS school