Leraar Duits 0,7 - 0,8 fte

M.i.v. schooljaar 2020-2021

Algemene beschrijving school

Informatie over de vacatures

We zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 een enthousiaste, betrokken en innovatieve leraar Duits, die onze visie op leren onderschrijft en vanuit positieve verwachtingen van leerlingen handelt.

We verwachten van onze leraren dat zij de volgende rollen goed kunnen vervullen of dit willen leren:

• coach: leerlingen individueel kunnen coachen in hun leerproces

• algemeen begeleider: leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen ook buiten het eigen vakgebied, bijvoorbeeld op het leerplein

• vakexpert: expertise hebben op het vakgebied en zich daarin voortdurend ontwikkelen

• teamlid: goed kunnen functioneren in teamverband en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een team alsook aan de ontwikkeling van de hele school

Verder verwachten we van al onze medewerkers dat zij:

• vertrouwen en interesse hebben in onze leerlingen en in elkaar

• een onderzoekende en lerende houding hebben - vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en van collega’s

• verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor eigen taken- bereid zijn tot scholing op kernthema’s in onze school

• graag een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling en invoering van Eigenwijs Leren op onze school

• flexibiliteit tonen

We bieden:

• fijne leerlingen en prettige collega’s en een prachtige natuurlijke werkomgeving

• professionele ruimte

• veel mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijs en de school als geheel

• een innovatief leer- en werkklimaat

• oog en oor voor jouw kwaliteiten en ideeën

Vacature

We zoeken een collega, 1e graads bevoegd, voor 0,7 - 0,8 fte die:

• goed op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen in dit vakgebied

• graag een bijdrage wil leveren aan de voorbereiding en verdere ontwikkeling en invoering van Eigenwijs Leren op onze school.

• in staat is op een uitstekende wijze lessen te verzorgen in het reguliere systeem in leerjaar 5 en dat kan combineren met het werken vanuit het concept van Eigenwijs Leren in de leerjaren 2, 3 en 4.

• de verbinding met de maatschappelijke context weet te maken en leerlingen vanuit die context weet te bereiken en te boeien

Procedure werving

• Sollicitaties met motivatie en CV graag uiterlijk maandag 29 juni voor 16.00 uur per mail naar i.cornelissen@notredame.nl

• Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 1 juli (tweede helft middag/begin van de avond)

• Gesprekken worden gevoerd met een sollicitatiecommissie

• Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op vrijdag 3 juli (eind van de middag/begin van de avond

Voor algemene informatie over onze school klik je hier