De roosters voor toetsweek 1 staan op de site

De roosters voor toetsweek 1 staan op de site bij Informatie voor Leerlingen.

Update klas 5: AK en FA omgedraaid.