7.0

Mediatheek

Openingstijden zijn:

Maandag, Dinsdag, Donderdag:

Van 8.00 tot 8.30 en van15.oo tot 15.30

Tijdens de pauzes

Woensdag:

Alleen tijdens de pauzes:

Vrijdag gesloten

Leenregels mediatheek:

* lenen kan alleen met je eigen schoolpasje. Lenen op andermans pasje is niet toegestaan!

* lees- en luisterboeken mag je 3 weken lenen(eventueel verlengen is ook mogelijk); breng je   deze boeken te laat terug dan betaal je een boete van €0,10 per dag.

woordenboeken breng je dezelfde dag weer terug naar de mediatheek; boete voor te laat terug brengen is €0,45 per dag

* je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je leent in de mediatheek. Lenen = terugbrengen!

De catalogus van de mediatheek is in te zien via deze link Aura internetcatalogus

Elke leerling heeft een eigen account met eigen wachtwoord. Daarmee heeft hijtoegang tot leerprogramma’s en het internet. Bij misbruik loopt de leerling het risico dat zijn account voor kortere of langere tijd wordt afgesloten en/of mogelijk de toegang tot de mediatheek tijdelijk wordt ontzegd.

Heb je vragen/opmerkingen dan kun je deze stellen via deze link Contact met de mediatheek.

Meer informatie voor leerlingen