7.0

Mediatheek

Lenen, inleveren en verlengen alléén tijdens openingstijden.

Leerlingen kunnen -op vertoon van hun schoolpasje- in de mediatheek terecht voor het lenen van lees- en luisterboeken. Ook andere informatiebronnen (woordenboek, atlas, e.d.) kunnen er geraadpleegd worden. Kijk voor actuele openingstijden op de deur van de mediatheek.

Leenregels mediatheek:

* lenen kan alleen met je eigen schoolpasje. Lenen op andermans pasje is niet toegestaan!

* lees- en luisterboeken mag je 3 weken lenen (eventueel verlengen is ook mogelijk); breng je deze boeken te laat terug dan betaal je een boete van €0,05 per dag.

* woordenboeken breng je dezelfde dag weer terug naar de mediatheek; boete voor te laat terugbrengen is €0,45 per dag

* atlassen mag je alleen gebruiken in de mediatheek

* je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je leent in de mediatheek. Lenen = terugbrengen!

De catalogus van de mediatheek is in te zien via deze link Aurainternetcatalogus

Elke leerling heeft een eigen account met eigen wachtwoord. Daarmee heeft hij toegang tot leerprogramma’s en het internet. Bij misbruik loopt de leerling het risico dat zijn account voor kortere of langere tijd wordt afgesloten en/of mogelijk de toegang tot de mediatheek tijdelijk wordt ontzegd.

Voor leerjaar 5 is de mediatheek ook een plek om in een rustige werksfeer aan de slag te kunnen met hun werk voor school. Leerlingen uit de bovenbouw brengen er hun verplichte studie-uren door.

Heb je vragen/opmerkingen dan kun je deze stellen via deze link Contact met de mediatheek.

Meer informatie voor leerlingen