Overzicht informatie voor leerlingen

abboneer je op de
nieuwsbrief

Informatie voor leerlingen

eeneen

1.1

Notre Dame, Eigenwijs leren, Leren op eigen wijze

Wij willen zorgen voor een leer- en leefomgeving waarin je graag leert. Een omgeving waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. En waarin je gelooft in je eigen mogelijkheden en die van je klasgenoten. Een leeromgeving waarin je keuzes maakt die bij jou passen. En waarin je leert wat eigen verantwoordelijkheid is. We willen ook dat je op school leert werken met alle technologische mogelijkheden. Hierdoor leer je gemakkelijker en wordt leren leuker. Zo krijg je een goede basis voor je verdere ontwikkeling.

Open klimaat
We zijn een kleine school met een open schoolklimaat. Leerlingen en docenten kennen elkaar en willen elkaar kennen. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Iedereen wil de school zo inrichten dat je het beste uit jezelf kunt halen, alleen en samen met anderen.

Alle docenten en onderwijsondersteuners op Notre Dame doen enthousiast hun werk en zijn betrokken bij alle leerlingen. We willen dat de school voor iedereen een veilige plek is, waar je weet waar je aan toe bent.

Denk niet dat jij de enige bent die iets leert op Notre Dame. Ook wij leren elke dag weer dingen bij. Dat is ook precies de bedoeling. We willen een lerende organisatie zijn. De samenleving staat niet stil, dus onze school ook niet.

Lees meer
eentwee

1.2

Onze visie op leren

Lees meer
tweeeen

2.1

Algemeen

De lestijden voor leerjaar 1, 2 en 3 zijn als volgt:

08.45 - 09.15 Basisgroep bijeenkomst

09.15 - 10.45 Blok 1

10.45 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.45 Blok 2

12.45 - 13.15 Pauze

13.15 - 14.45 Blok 3

14.45 - 15.00 Basisgroep bijeenkomst


De lestijden voor leerjaar 4 en 5 zijn als volgt:

1e lesuur 08.30  -  09.15 uur
2e lesuur 09.15  -  10.00 uur  
3e lesuur 10.00  -  10.45 uur

Pauze 10.45  -  11.15 uur

4e lesuur 11.15  -  12.00 uur
5e lesuur 12.00  -  12.45 uur

Pauze 12.45  -  13.15 uur

6e lesuur 13.15  -  14.00 uur
7e lesuur 14.00  -  14.45 uur

Pauze 14.45  -  15.00 uur

8e lesuur 15.00  -  15.45 uur
9e lesuur 15.45  -  16.30 uur

Lees meer
tweetwee

2.2

Leerjaar 1

Informatie schooljaar 2019-2010:

 • Ouderavonden 2019-2020

Office 365

Magister

Learning portal

Netpay

Lees meer
tweedrie

2.3

Leerjaar 2

Informatie schooljaar 2019-2010:

 • Ouderavonden 2019-2020
 • GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

Office 365

Magister

Learning portal

Roosterwijzigingen

Netpay

Lees meer
tweevier

2.4

Leerjaar 3

Lees meer
tweevijf

2.5

Leerjaar 4

Informatie schooljaar 2019-2010:

 • Ouderavonden 2019-2020
 • GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

HBO-oriëntatie dinsdag 5 november 2019

Check je mail over de indeling van de hbo-oriëntatie aanstaande dinsdag het 6e en 7e uur.

De andere lessen op dinsdag gaan gewoon door. Maandag is ook een gewone lesdag.

Kunst- en Cultuurroute woensdag 6 november 2019

Klik op de blauwe knop hiernaast; Kunst- en Cultuurroute - schema indeling

Office 365

Magister

Roosterwijzigingen

Netpay

Lees meer
tweezes

2.6

Leerjaar 5

Informatie schooljaar 2019-2010:

 • Ouderavonden 2019-2020

HBO-oriëntatie dinsdag 5 november 2019

Check je mail over de indeling van de hbo-oriëntatie aanstaande dinsdag het 6e en 7e uur.

De andere lessen op dinsdag gaan gewoon door. Maandag is ook een gewone lesdag.

Office 365

Magister

Roosterwjizigingen

Netpay

Examenrooster: nog niet beschikbaar

Lees meer
drieeen

3.1

Mentoren en coaches

Bij ons op school heb je keuzes en vrijheden. Om te komen tot de beste keuze voor jou, krijg je begeleiding van de school. Coaches en mentoren begeleiden je bij je persoonlijke leerproces. Zij helpen je keuzes te maken en je doelen te bepalen. Zo kun je steeds beter je eigen weg vinden.

Eigenwijs leren
In leerjaar 1, 2 en 3 werken we met het concept Eigenwijs leren. Hierbij passen wij het onderwijs aan jouw talenten en vaardigheden aan in plaats van andersom. Binnen Eigenwijs leren heeft elk leerjaar zes basisgroepen. Elke dag begint en eindigt onder leiding van je coach.

Elke week heb je met je coach een gesprek van een kwartier. Hierin bespreken jullie jouw persoonlijke leerroute. Je ouders of verzorgers kunnen altijd aansluiten bij zo’n gesprek, maar dat hoeft niet.

Eigen mentor
In leerjaar 4 en 5 heeft iedere leerling een eigen mentor. Iedere klas heeft twee mentoren. Deze mentor begeleidt je tijdens mentoruren. Als dat nodig is, zijn er individuele gesprekken tussen jou en je mentor. Soms zijn er themabijeenkomsten of speciale workshops.

Driehoeksgesprekken
Verder zijn er elk schooljaar twee driehoeksgesprekken. Tussen jou, je coach of mentor en je ouders of verzorgers. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin en halverwege het schooljaar.

Decanen
Decanen geven voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze. Je kunt elke dag bij de decanen terecht als je van tevoren even een afspraak maakt. Dit kan het gemakkelijkst via e-mail. Willen je ouders of verzorgers de decaan spreken? Dan kan altijd. Ze kunnen via e-mail een afspraak maken.

Lees meer
drietwee

3.2

Faalangst en examenvrees

Iedereen is wel eens gespannen of gestrest door toetsen of ander schoolwerk. Meestal is dit niet erg. Maar soms gaan leerlingen daardoor slechter presteren dan ze eigenlijk kunnen. Of ze komen op school niet meer mee. Dan kunnen ze last hebben van faalangst. Als je dit herkent, blijf hier dan niet mee rondlopen. Praat erover met je coach of mentor. Op Notre Dame kun je een groepscursus volgen om beter met faalangst om te gaan. We kunnen ook zorgen voor een traject dat precies bij jou past.

In het eindexamenjaar kampen sommige leerlingen met examenvrees. Zij zijn dan zo gespannen dat ze niet meer normaal kunnen presteren. Daarom verzorgen we in de bovenbouw een training waarin je leert omgaan met examenvrees.

Lees meer
driedrie

3.3

Time out

Voor sommige leerlingen levert gewoon de normale lessen volgen met andere leerlingen te veel spanning of ongemak op. Herken je dit? Dan is onze Time-outvoorziening misschien iets voor jou. Dit is een rustige, overzichtelijke werkplek waar je onder toezicht een tijdje alleen kunt werken. Je kunt er extra hulp krijgen bij het plannen van je schoolwerk of erover praten met de Time-outbegeleider. Of een check-in aan het begin of check-out op het einde van de dag krijgen. De Time-out is bedoeld voor leerlingen in alle leerjaren. Je vindt deze voorziening in A17. Er is elke dag iemand aanwezig.

Lees meer
drievier

3.4

Bijlesnetwerk

Wij snappen dat je werk goed plannen en huiswerk maken niet altijd even gemakkelijk is. Daarom kunnen leerlingen in leerjaar 4 en 5 gebruikmaken van ons Bijlesnetwerk. Dit netwerk verzorgt professionele huiswerkbegeleiding. Het Bijlesnetwerk helpt je met plannen, leerstrategieën aanleren en huiswerk maken. Zo leer je zelfstandig aan de slag te gaan en ga je uiteindelijk met meer plezier naar school.

Het Bijlesnetwerk is elke schooldag aanwezig van 14.45 tot 17.30 uur. Meer weten? Stuur een e-mail naar notredame@bijlesnetwerk.nl

Zit je in leerjaar 1, 2 of 3? Binnen Eigenwijs leren heb je eigenlijk geen huiswerkbegeleiding nodig. Heb je toch moeite met huiswerk plannen of weet je niet goed hoe je leren aanpakt, praat er dan over met je coach.

Lees meer
drievijf

3.5

Gezondheid

Op school houden we ook je gezondheid in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst, zoals een zorgcoördinator, ASS-coördinator, begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Zij vormen samen het interne zorgteam (IZAT). Dit team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Ook krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid.

Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de gewone lessen kunnen volgen. Bijvoorbeeld wegens dyslexie, ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis.

Gezondheidsonderzoek
De schoolverpleegkundige heeft met iedere leerling uit leerjaar 2 een gesprek. Tijdens dit gesprek beantwoord je een vragenlijst. Vragen gaan over leefstijl, zoals over wat je eet, hoeveel je beweegt en hoe lang je slaapt. Maar bijvoorbeeld ook over je omgang met anderen. Ook kijkt de verpleegkundige naar je lengte, groei en lichaamshouding. Als de verpleegkundige het nodig vindt, onderzoekt de jeugdarts je ook.

Moeite met leren
Soms kunnen leerlingen op school minder goed meekomen. Denk aan leerlingen die dyslectisch zijn, ADHD, ADD of NLD hebben of een autismespectrumstoornis hebben. Aan deze leerlingen besteden we extra aandacht.

Dyslexie
Heb je bijvoorbeeld dyslexie? Dan zijn er in ieder geval de volgende algemene regelingen:

 • Je krijgt een ‘dyslexiepas’, die de hele schooltijd geldig blijft.
 • Je krijgt in alle leerjaren extra tijd voor al je toetsen. Wij maken de toetsen in een aangepast lettertype en een aangepaste lettergrootte.
 • Ook voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen krijg je extra tijd. Dit moeten we wel van tevoren aanvragen bij de onderwijsinspectie.
 • Tijdens de toetsweken voor leerjaar 4 en 5 kun je werken in aparte ruimtes.
 • Wij kunnen ook bepalen dat je de toetsen in gesproken vorm kunt doen. Dit noemen we auditieve ondersteuning. Dit mag bij de grote toetsen en tijdens de toetsweken.

Ben je onderzocht door een GZ-psycholoog of orthopedagoog? En heeft hij of zij een testrapport gemaakt met maatregelen die jou helpen met leren? Dan gaan we daarmee aan de slag.

Autismespectrumstoornis, ADD, ADHD en NLD
Heb je ADD, ADHD, NLD of een autismespectrumstoornis (ASS)? Meestal bespreken je ouders dit dan met je coach of mentor. Je krijgt dan extra begeleiding in de les en daarbuiten. Dit noemen we een ‘bijsluiter’.

Lees meer
viereen

4.1

Verzuimreglement

Klik op de blauwe knop voor het verzuimprotocol.

Lees meer
viertwee

4.2

Verlof aanvragen

Klik op de blauwe knop voor het verlofaanvraagformulier.

Lees meer
vierdrie

4.3

Absent melden

Bij schoolverzuim gelden de volgende afspraken:

 1. Ben je te ziek om naar school te gaan? Dan geven je ouders of verzorgers dit zo snel mogelijk telefonisch door via telefoonnummer 024-322 9337.
 2. Word je op school ziek? Dan zoeken wij telefonisch contact met je ouders of verzorgers. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail om te melden dat je ziek naar huis bent gegaan. Je krijgt een formulier mee, waarbij wij het stukje bij A hebben ingevuld.
 3. Zodra je weer beter bent en op school komt, lever je dit formulier in bij de receptie. Je ouders of verzorgers moeten dan het deel bij B invullen en ondertekenen.
 4. Bezoek aan tandarts, huisarts, orthodontist of medisch specialist kunnen je ouders telefonisch of via dit formulier melden. Doe dit vóórdat je de afspraak hebt. Hiervoor is ruimte bij punt C op hetzelfde formulier.
 5. Dit formulier is niet bedoeld voor andere soorten van schoolverzuim, zoals verlof vanwege familieomstandigheden. Dit vragen je ouders aan via een speciaal formulier, namelijk ‘Aanvraag verlof’. Dit formulier sturen je ouders dan naar bij de afdelingsleider. Voor leerjaar 1, 2 en 3 is dit Juliet Wijngaards. Voor leerjaar 3, 4 en 5 is dit Jeanine Petronilia.
Lees meer
viervier

4.4

Vakantierooster

Lees meer
vijfeen

5.1

Leerlingen in de MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten leden namens de ouders, de docenten, het onderwijsondersteunend personeel én de leerlingen. Er zijn drie plekken voor leerlingen. Die kunnen door meer dan drie leerlingen worden ingevuld. De MR-leerlingen komen uit de leerjaarraden. Zodra bekend is welke leerlingen in de MR zitten, lees je dat hier.

Lees meer
zeven

7.0

Mediatheek

MAANDAG t/m VRIJDAG

07.45 - 15.15 uur

Lenen, inleveren en verlengen alléén tijdens openingstijden.

Leerlingen kunnen -op vertoon van hun schoolpasje- elke schooldag in de mediatheek terecht voor het lenen van lees- en luisterboeken. Ook andere informatiebronnen (woordenboek, atlas, e.d.) kunnen er geraadpleegd worden.

Leenregels mediatheek:

* lenen kan alleen met je eigen schoolpasje. Lenen op andermans pasje is niet toegestaan!

* lees- en luisterboeken mag je 3 weken lenen (eventueel verlengen is ook mogelijk); breng je deze boeken te laat terug dan betaal je een boete van €0,05 per dag.

* woordenboeken breng je dezelfde dag weer terug naar de mediatheek; boete voor te laat terugbrengen is €0,45 per dag

* atlassen mag je alleen gebruiken in de mediatheek

* je bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je leent in de mediatheek. Lenen = terugbrengen!

De catalogus van de mediatheek is in te zien via deze link Aurainternetcatalogus

Elke leerling heeft een eigen account met eigen wachtwoord. Daarmee heeft hij toegang tot leerprogramma’s en het internet. Bij misbruik loopt de leerling het risico dat zijn account voor kortere of langere tijd wordt afgesloten en/of wordt mogelijk de toegang tot de mediatheek tijdelijk wordt ontzegd.

De mediatheek is vooral ook een plek waar alle leerlingen in een rustige werksfeer aan de slag kunnen met hun werk voor school. Leerlingen uit de bovenbouw brengen er hun verplichte studie-uren door.

Heb je vragen/opmerkingen dan kun je deze stellen via deze link Contact met de mediatheek.


Lees meer