3.5

Gezondheid

Op school houden we ook je gezondheid in de gaten. Daarvoor zijn bij Notre Dame verschillende experts in dienst, zoals een zorgcoördinator, ASS-coördinator, begeleider Passend Onderwijs en een counselor. Zij vormen samen het interne zorgteam (IZAT). Dit team werkt samen met schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werk. Ook krijgen we ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid.

Verder zijn er speciale regelingen voor leerlingen voor die niet altijd de gewone lessen kunnen volgen. Bijvoorbeeld wegens dyslexie, ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis.

Gezondheidsonderzoek
De schoolverpleegkundige heeft met iedere leerling uit leerjaar 2 een gesprek. Tijdens dit gesprek beantwoord je een vragenlijst. Vragen gaan over leefstijl, zoals over wat je eet, hoeveel je beweegt en hoe lang je slaapt. Maar bijvoorbeeld ook over je omgang met anderen. Ook kijkt de verpleegkundige naar je lengte, groei en lichaamshouding. Als de verpleegkundige het nodig vindt, onderzoekt de jeugdarts je ook.

Moeite met leren
Soms kunnen leerlingen op school minder goed meekomen. Denk aan leerlingen die dyslectisch zijn, ADHD, ADD of NLD hebben of een autismespectrumstoornis hebben. Aan deze leerlingen besteden we extra aandacht.

Dyslexie
Heb je bijvoorbeeld dyslexie? Dan zijn er in ieder geval de volgende algemene regelingen:

  • Je krijgt een ‘dyslexiepas’, die de hele schooltijd geldig blijft.
  • Je krijgt in alle leerjaren extra tijd voor al je toetsen. Wij maken de toetsen in een aangepast lettertype en een aangepaste lettergrootte.
  • Ook voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen krijg je extra tijd. Dit moeten we wel van tevoren aanvragen bij de onderwijsinspectie.
  • Tijdens de toetsweken voor leerjaar 4 en 5 kun je werken in aparte ruimtes.
  • Wij kunnen ook bepalen dat je de toetsen in gesproken vorm kunt doen. Dit noemen we auditieve ondersteuning. Dit mag bij de grote toetsen en tijdens de toetsweken.

Ben je onderzocht door een GZ-psycholoog of orthopedagoog? En heeft hij of zij een testrapport gemaakt met maatregelen die jou helpen met leren? Dan gaan we daarmee aan de slag.

Autismespectrumstoornis, ADD, ADHD en NLD
Heb je ADD, ADHD, NLD of een autismespectrumstoornis (ASS)? Meestal bespreken je ouders dit dan met je coach of mentor. Je krijgt dan extra begeleiding in de les en daarbuiten. Dit noemen we een ‘bijsluiter’.

Meer informatie voor leerlingen