Informatie voor
nieuwe leerlingen

abboneer je op de
nieuwsbrief

Bij Notre Dame bepaal je je eigen pad!

eeneen

1.1

Onze visie op leren

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft.

We bieden een leeromgeving passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen en de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Lees meer
eentwee

1.2

Virtuele tour

Lees meer
eendrie

1.3

Een kijkje in de school

Lees meer
eenvier

1.4

Hoe werkt ons onderwijs?

Lees meer
eenvijf

1.5

Eigenwijs Leren

Lees meer
eenzes

1.6

Niks is te gek

Lees meer
eenzeven

1.7

Kunstvakken

Lees meer
tweeeen

2.1

Aanmelding leerjaar 1

Aanmelden 

Alle leerlingen uit Nijmegen en omstreken die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van de basisschool een aanmeldingsformulier. Leerlingen van scholen die buiten deze regio vallen kunnen een aanmeldingsformulier opvragen bij onze school via email Aanmelding2122@notredame.nl.

Het aanmeldformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden in de periode van 3 t/m 28 februari 2021. Wij ontvangen het aanmeldformulier graag zowel digitaal, als per post retour. Eventueel kunt u het formulier ook in onze brievenbus doen.

Leerlingen met een vmbo-t/havo-, havo-, havo/vwo- of vwo-advies kunnen zich bij ons aanmelden.

In de afgelopen jaren hebben wij niet hoeven loten. De laatste 4 jaar is minder dan 2% uitgeloot in deze regio. Dit betekent dat meer dan 98% van de leerlingen geplaatst wordt op de school van hun eerste keus.  

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Lees meer
tweedrie

2.2

Instromen in leerjaar 2 t/m 5

Aanmelden kan door het instroomformulier 2-3 of instroomformulier 4-5 te downloaden, in te vullen en op te sturen naar

Notre Dame
Kasteelselaan 50
6574 AJ  UBBERGEN

T.a.v. Juliet Wijngaards, schoolleider

Op dit moment kunnen we u geen toezegging tot plaatsing doen. Zodra we onze prognoses voor het volgende schooljaar rond hebben (begin juli), zullen we verzoeken tot plaatsing de nodige aandacht geven. Met het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om in dat proces contact op te nemen met de huidige school van uw kind. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, zullen wij het toegezonden formulier vernietigen.

Lees meer
drie

3.0

Open Avond en Open Dag Notre Dame

Ondanks alles wat gaande is, is het nog steeds mogelijk om onze school beter te leren kennen. Je hebt misschien op de website al onze prachtige virtuele tour gedaan en de filmpjes bekeken. Daarnaast gaan we op onderstaande data zorgen dat we elkaar digitaal kunnen ontmoeten en we elkaar beter leren kennen en dat je al je vragen kunt stellen.

4 februari -online- van 16.00-20.00
Ook op 4 februari gaan we graag online met je in gesprek. De gesprekken worden via Microsoft Teams gevoerd en duren maximaal 15 minuten. Je kunt kiezen of je met een personeelslid of met een personeelslid en een leerling wilt praten. Daarnaast kan je ook proeflessen volgen. Klik hier om je aan te melden voor de lessen en/of de gesprekken.

6 februari  Open Dag -online- van 10.00-15.00
Ook op 6 februari gaan we graag online met je in gesprek. De gesprekken worden via Microsoft Teams gevoerd en duren maximaal 15 minuten. Je kunt kiezen of je met een personeelslid of met een personeelslid en een leerling wilt praten. Daarnaast kan je ook proeflessen volgen. Klik hier om je aan te melden voor de lessen en/of de gesprekken.

9 februari -online- van 16.00-20.00
Ook op 9 februari gaan we graag online met je in gesprek. De gesprekken worden via Microsoft Teams gevoerd en duren maximaal 15 minuten. Je kunt kiezen of je met een personeelslid of met een personeelslid en een leerling wilt praten. Klik hier om je aan te melden voor de lessen en/of de gesprekken.

Lees meer
viereen

4.1

Live webinars

Op donderdag 4, zaterdag 6 en dinsdag 9 februari zijn we LIVE gegaan met een webinar over onze school waarin veel informatie is gegeven.

Deze webinars zijn hieronder terug te kijken.

Kijk de livestream van donderdag 4 februari terug
Kijk de livestream van zaterdag 6 februari terug
Kijk de livestream van dinsdag 9 februari terug
Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency