Overzicht informatie voor nieuwe leerlingen

abboneer je op de
nieuwsbrief

Informatie voor nieuwe leerlingen

eeneen

1.1

Onze visie op leren

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen. En daarmee de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Open schoolklimaat
We zijn een kleinschalige school, waarin iedereen elkaar kent en wil kennen. De lijnen zijn kort, de communicatie is helder en direct. We zien en waarderen al onze leerlingen en elkaar. Er is een open schoolklimaat. Wij streven ernaar om de leef- en leeromgeving zo in te richten dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, individueel en samen met anderen. Ons docententeam werkt vanuit enthousiasme en grote betrokkenheid. We hebben speciaal aandacht voor een veilig sociaal klimaat en een heldere structuur.

Lerende organisatie
We willen een lerende organisatie zijn. Wat geldt voor onze leerlingen, geldt ook voor iedereen die op Notre Dame werkt. De mensen vormen de schakels in onze organisatie. Iedereen draagt vanuit zijn of haar eigen rol verantwoordelijkheid voor het eigen deel en voor het geheel.

Lees meer
tweeeen

2.1

Aanmelden

Aanmelden 

Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van de basisschool een aanmeldingsformulier (een uitzondering vormen de leerlingen die ten noorden van de Waal wonen, zij kunnen een aanmeldingsformulier bij onze school opvragen of tijdens de Open Avond of Open Dag invullen).

Leerlingen die kiezen voor Notre Dame kunnen het aanmeldingsformulier vanaf woensdag 12 februari tot en met uiterlijk vrijdag 28 februari 2020, bij voorkeur op school inleveren. Dat kan bijvoorbeeld op de Open Avond op donderdag 13 februari of de Open Dag op zaterdag 15 februari 2020. Opsturen per post mag ook, maar dan dient het aanmeldingsformulier uiterlijk op vrijdag 28 februari in ons bezit te zijn.
 
Loting

Notre Dame start met zes basisgroepen van maximaal 20 leerlingen. Wanneer er geloot moet worden gelden de volgende voorwaarden en regelingen: 

  • Leerlingen die zich op Notre Dame hebben aangemeld doen mee aan de loting.
  • Broers en zussen van (oud)leerlingen van Notre Dame worden, als zij zich op Notre Dame hebben aangemeld, met voorrang geplaatst. Dit geldt ook voor kinderen van medewerkers en bestuursleden van onze school. Vervolgens geldt de normale toelatingsprocedure. 

Lees meer
tweetwee

2.2

Aanmelding leerjaar 1

Lees meer
tweedrie

2.3

Instromen in leerjaar 1, 2 of 3

Aanmelden kan door het instroomformulier tijdens de Open Dag op zaterdag 15 februari 2020 in te vullen of te downloaden via onze website en vóór vrijdag 28 februari 2020 op te sturen naar

Notre Dame
Kasteelselaan 50
6574 AJ  UBBERGEN

T.a.v. Juliet Wijngaards, afdelingsleider leerjaar 1-2-3 of Jeanine Petronilia, afdelingsleider leerjaar 4-5

Op dit moment kunnen we u geen toezegging tot plaatsing doen. Zodra we onze prognoses voor het volgende schooljaar rond hebben (begin juli), zullen we verzoeken tot plaatsing de nodige aandacht geven. Met het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om in dat proces contact op te nemen met de huidige school van uw kind. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, zullen wij het toegezonden formulier vernietigen.

Lees meer
tweevier

2.4

Instromen in leerjaar 4-5

Hieronder vindt u informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure voor leerjaar 4 op Notre Dame. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze decaan Marloes van der Wal. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze Open Avond op donderdag 13 februari 2020, op onze Open Dag op zaterdag 15 februari 2020 of tijdens een oriënterend gesprek op onze school.

Informatie over de examenvakken die wij aanbieden in de vier profielen kunt u in het Instroomformulier zien. Aanmelden kan door het instroomformulier tijdens de Open Dag in te vullen of te downloaden en vóór vrijdag 28 februari 2020 op te sturen naar

Notre Dame

T.a.v. Marloes van der Wal

Kasteelselaan 50

6574 AJ UBBERGEN

Zij neemt vervolgens contact met u op.

Lees meer
drie

3.0

Open Avond en Open Dag Notre Dame

De Open Avond is op donderdag 13 februari 2020 van 18.00 tot 21.00 uur. De Open Dag is op zaterdag 15 februari 2020 van 10.00 tot 15.00 uur. Naast deze twee momenten organiseren wij ook een informatiemarkt op woensdag 22 januari 2020, vanaf 18.30 uur. Kun je niet wachten en wil je al graag een kijkje nemen op Notre Dame, bekijk dan alvast het filmpje op onze website.


Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency