5.2

Ouderraad - OR

Ouderraad

De school vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Omdat de vorming van het kind het resultaat is van de totale opvoeding, dient er een goede afstemming te zijn tussen de ouders en de school. Elke ouder heeft verschillende mogelijkheden om het contact met de school te onderhouden en kan daardoor de individuele belangen van zijn of haar kind behartigen. Er zijn echter aspecten van algemene aard die door de Ouderraad besproken worden in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding. Doel van de Ouderraad is de belangen te behartigen van de ouders en hun kinderen in hun relatie tot de gehele school. De Ouderraad organiseert ieder jaar een thema-avond over een actueel thema dat school en ouders bezig houdt. Over het tijdstip en onderwerp zult u nog nader worden geïnformeerd.

Samenstelling ouderraad

De Ouderraad bestaat uit +/- vijftien leden. Uit hun midden worden een voorzitter en een secretaris gekozen. Het streven is om minimaal twee oudervertegenwoordigers te hebben van elk leerjaar op basis van vrijwilligheid. Selectie van kandidaat-leden heeft plaats in overleg tussen schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad. Criteria zijn leerjaar, geografische herkomst en een zo evenwichtig mogelijke man/vrouw verdeling. Nieuwe leden worden al voor de eerste vergadering uitgenodigd. De Ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert ouders via de website over de onderwerpen die zijn besproken.

Leden van de ouderraad 2020-2021

 • dhr. Erwin Basten (Voorzitter)
 • dhr. Mischa Wieland
 • mevr. Nadine Brouwer
 • mevr. Heleen Graat
 • mevr. Marjo van Kerkhof
 • mevr. Ellen Wissink
 • mevr. Yvonne van de Akker
 • mevr. Annelies Gockel
 • dhr. Wiet van Lanschot
 • mevr. Martine Strijbos
 • mevr. Marjonel de Wit
 • dhr. Miel Verstappen

Namens school:

Dhr. Tim Gijsberts  tel. 024-3229337

Meer informatie voor ouders