5.3

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk jaar stelt de medezeggenschapsraad een vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen gefinancierd worden. In dit onwenselijke geval wordt altijd voor een vervangende activiteit gezorgd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.

Besteding 2020-2021

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op €95. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten zoals onder andere de organisatie rondom de ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen, kopieeraccount, kluisje, netpay etc.

Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) bijdrage.

Leerjaar 1:

Eenmalige borg kluisje € 10,00

Leerjaar 2:

Geen extra activiteiten

Leerjaar 3:

Geen extra activiteiten

Leerjaar 4:

Loopbaanoriëntatie € 15,00
Extra culturele activiteiten CKV € 15,00

Leerjaar 5:

Excursie Den Haag € 20,00
Extra LO activiteiten € 20,00
Jaarboek € 10,00

Overige kosten

In verband met Covid 19 worden er dit schooljaar geen meerdaagse buitenlandse reizen en uitwisselingsprogramma’s georganiseerd. Het doorgaan van uitstapjes of dagexcursies naar Luik en Keulen zal afhangen van de situatie op dat moment. Dat geldt ook voor het zeilkamp in leerjaar 2.

Mochten een of meerdere van de hierboven genoemde activiteiten doorgaan of vervangen worden door alternatieve activiteiten, dan zullen de kosten hiervoor apart worden gefactureerd.

Meer informatie voor ouders