5.3

Ouderbijdrage

Meer informatie voor ouders

Ouderbijdrage

Elk jaar stelt de medezeggenschapsraad een vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen gefinancierd worden. In dit onwenselijke geval wordt altijd voor een vervangende activiteit gezorgd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.

Besteding 2019-2020

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op €95. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten zoals onder andere de organisatie rondom de ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen, kopieeraccount, kluisje, netpay etc.

Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) bijdrage.

Leerjaar 1:

Eenmalige borg kluisje €10,00
Schoolreis €32,50

Leerjaar 2:

Excursie Keulen/Luik €21,50
Driedaags schoolkamp €75,00

Leerjaar 3:

Geen extra activiteiten

Leerjaar 4:

Loopbaanoriëntatie €15,00
Extra culturele activiteiten CKV €15,00

Leerjaar 5:

Excursie Den Haag €20,00
Extra LO activiteiten €20,00
Jaarboek €10,00


Overige kosten

Voor deelname aan de buitenlandse reis of het uitwisselingsprogramma in leerjaar 3 en de buitenland reizen in leerjaar 4 brengt school kosten in rekening. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een aparte factuur. Als u niet betaalt, kan uw kind niet mee op reis of uitwisseling. De school maakt geen gebruik van sponsoring.