5.3

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk jaar stelt de medezeggenschapsraad een vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt, zoals bijvoorbeeld de organisatie rondom ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen kopieeraccount, kluisje en netpay. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen gefinancierd worden. In dit onwenselijke geval wordt altijd voor een vervangende activiteit gezorgd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.

Besteding 2022-2023

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op €95,00.

Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) bijdrage.

Leerjaar 1:

Eenmalige borg kluisje € 10,00

Leerjaar 2:

Zeilkamp € 75,00

Leerjaar 3:

Excursie Luik/Keulen € 25,00

Leerjaar 4:

Loopbaanoriëntatie € 15,00
Extra culturele activiteiten CKV € 15,00

Leerjaar 5:

Excursie Den Haag € 20,00
Extra LO activiteiten € 20,00
Jaarboek € 10,00

Overige kosten

Mochten er activiteiten georganiseerd worden die hier niet bij staan, of wanneer een of meerdere van de hierboven genoemde activiteiten niet doorgaan of vervangen worden door alternatieve activiteiten, dan factureren we de kosten hiervoor apart.

De school maakt geen gebruik van sponsoring.

Meer informatie voor ouders