5.3

Ouderbijdrage

Meer informatie voor ouders

Ouderbijdrage

De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld op 95 euro. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt. Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten. De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen gefinancierd worden.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed worden.


Besteding 2018-2019

Hoe besteden we de ouderbijdrage van 95 euro in het schooljaar 2018-2019? U ziet het in dit schema:


Dienst of activiteit

Bedrag in euro’s

ouderinfobulletins/ schoolgids 4,00
ouderavonden 3,00
culturele activiteiten 15,00
extra sportactiviteiten 5,00
gebruik atlassen, woordenboeken e.d. op school 5,00
vieringen (sint, kerst, proclamatie, diploma-uitreiking) 7,00
schoolfeesten 5,00
kosten mediatheek en gebruik laptops 10,00
administratiekosten 2,00
onderhoud en beheer website school 3,00
cashless betalen en print/kopiëeraccount 15,00
introductieactiviteiten 4,00
kluishuur 10,00

lesmaterialen (verbruiksgoederen)

BE, SC, BI, SK, projectdagen 7,00
Totaal 95,00


Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) ouderbijdrage


Leerjaar 1:

Eenmalige borg kluisje € 10,00
Schoolreis € 32,50


Leerjaar 2:

Excursie Keulen/Luik € 21,50
Driedaags schoolkamp € 75,00


Leerjaar 3:

Schoolreis € 32,50


Leerjaar 4:

Loopbaanoriëntatie € 15,00
Extra culturele activiteiten CKV € 15,00


Leerjaar 5:

Excursie Den Haag € 20,00
Extra LO activiteiten € 20,00
Jaarboek € 10,00


Overige kosten

De school brengt kosten in rekening voor deelname aan de buitenlandse reis of het uitwisselingsprogramma in leerjaar 3 en buitenland reizen in leerjaar 4. Ouders/ verzorgers ontvangen hiervoor een aparte factuur. Als u niet betaalt, kan uw kind niet mee op reis of uitwisseling. De school maakt geen gebruik van sponsoring.