3.6

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Ons doel is dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Onze school biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Welke leerlingen vallen onder passend onderwijs?

Leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, maar ook leerlingen met een fysieke beperking waaronder bijvoorbeeld leerlingen die slechthorend zijn of langdurig ziek zijn. Er is een ouderwerkgroep voor Passend Onderwijs.

Werkwijze

Samen met de mentor/coach wordt er gekeken naar de hulp die nodig is voor uw zoon of dochter. De mentor/coach wordt hierin ondersteunt door de zorgcoördinator. Vanuit het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen is er een begeleider aangesteld die waar nodig aansluit om mee te denken en advies te geven en de leerlingen begeleidt tijdens het schooljaar.

Bijsluiter

Iedere leerling die valt binnen de zorg van Passend Onderwijs krijgt bij de start op onze school een bijsluiter. De bijsluiter is een document dat wordt samengesteld door de leerling zelf, de ouders, de mentor/coach, de begeleider vanuit samenwerkingsverband en de zorgcoördinator. In de bijsluiter is beschreven hoe (vak)docenten de leerling het best kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van open opdrachten. De bijsluiter blijft voortdurend in ontwikkeling. Dit in overleg met de mentor/coach. De bijsluiter kan ervoor zorgen dat de (vak) docent de leerling beter begrijpt.

Ouderwerkgroep Passend Onderwijs

Soms is het voor ouders lastig om de weg te vinden om die extra ondersteuning te krijgen. Ook is er vaak behoefte om ervaringen te delen met andere ouders. De leerlingen die vallen onder het Passend Onderwijs hebben vaak nog meer helderheid, structuur en optimale communicatie nodig dan de gemiddelde leerling. De ouderwerkgroep Passend Onderwijs is er onder andere om u op weg te helpen en de school te adviseren vanuit hun eigen ervaringen.

Samenstelling ouderwerkgroep Passend Onderwijs

De ouderwerkgroep Passend Onderwijs is samengesteld uit ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren die vallen onder het passend onderwijs. Namens school sluit een lid van het zorgteam aan en indien nodig de begeleider Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband. Ieder jaar worden er ouders van nieuwe leerlingen benaderd om aan te sluiten bij deze werkgroep.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De mentor/coach blijft het eerste aanspreekpunt.  Toch kan het zijn dat er aanvullende vragen zijn.  De ouderwerkgroep is laagdrempelig te benaderen voor ouders met vragen. Of dit nu een eventuele hulpvraag  is of een vraag om advies, de vragen kunnen gesteld worden aan de leden van de ouderwerkgroep.  Heb je als ouder een onderwerp dat je graag besproken wilt hebben binnen onze ouderwerkgroep dan kun je dit onderwerp aan ons doorgeven. Wij agenderen dit punt dan voor de eerstvolgende bijeenkomst.  Indien nodig worden de ouders doorverwezen naar de juiste ondersteuner.

Ons e-mailadres is: werkgroeppassendonderwijs@notredame.nl

De ouderwerkgroep vormt ook een klankbordgroep voor de school. Tijdens de bijeenkomsten wordt er vanuit het perspectief van leerlingen uit de verschillende clusters gekeken naar de werkwijze en ontwikkelingen van de school en de invloed die dit mogelijk op de leerlingen vallend onder het passend onderwijs heeft. Er wordt advies gegeven en meegedacht. De zorgcoördinator is een belangrijke schakel bij deze bijeenkomsten. Alle adviezen worden meegenomen naar het schoolbestuur en ingebracht.

Het is een gezellige groep die tijdens hun bijeenkomst ook onderling hun ervaringen deelt. Er is vaak veel herkenning en er worden tips gegeven. Bij een open avond kunnen andere ouders eenmalig aansluiten.

Bijeenkomsten

De ouderwerkgroep komt 4 tot 5 keer per jaar samen. Dit is op een doordeweekse avond om 19.30 uur.

Samenstelling van de ouderwerkgroep Passend Onderwijs

Ouders van leerlingen uit alle leerjaren. Ieder jaar vragen we nieuwe ouders vanuit leerjaar 1.

Vanuit de school

Vanuit school schuift er roulerend een lid van het zorgteam of een schoolleider aan.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met: werkgroeppassendonderwijs@notredame.nl

Meer informatie voor ouders