Kom naar Notre Dame!

Leer meer over Notre Dame:

eeneen

Bij Notre Dame bepaal je je eigen pad!

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft.

We bieden een leeromgeving passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen en de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Lees meer
eentwee

Virtuele tour

Lees meer
eendrie

Livestream open dag 27 januari 2022

Bekijk hier de livestream van de open dag 27 januari 2022:Bekijk hier

Lees meer
drie

Aanmeldingsprocedure leerjaar 1

Zondag 6 maart 2022

Aanmelden kan tot en met zondag 6 maart 2022.

Als u geen aanmeldformulier van de basisschool heeft ontvangen, kunt u deze bij ons opvragen via: info@notredame.nl. Met klem adviseren wij u om zelf het aanmeldformulier in te komen leveren bij ons op school, zodat u zeker weet dat het formulier op tijd op onze school is aangekomen en ingeleverd.

 Maandag 7 maart 2022

 Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Als er meer leerlingen zijn die zich hebben aangemeld, dan er geplaatst kunnen worden, volgt er een loting. Broers en zussen van leerlingen die op  Notre Dame zitten en kinderen van personeelsleden zijn vrijgesteld van loting.

 Dinsdag 8 maart 2022

Overleg VO-scholen m.b.t. de loting.

Woensdag 9 maart 2022

Eerste loting op scholen die een overaanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

 Vrijdag 11 maart 2022

Vrijdag 11 maart ontvangt u een bevestiging van ontvangst van uw aanmeldformulier en krijgt u bericht over de rest van de procedure. Vanaf dat moment gaan wij voor alle leerlingen contact opnemen met de leerkracht groep 8  van de basisschool.

 Uiterlijk 27 april 2022

Uiterlijk woensdag 27 april ontvangt u bericht inzake de plaatsing.

 

 


Lees meer
vier

Instromen in leerjaar 2 t/m 5

Aanmelden kan door het instroomformulier 2-3 of instroomformulier 4-5 te downloaden, in te vullen en op te sturen naar

Notre Dame
Kasteelselaan 50
6574 AJ  UBBERGEN

T.a.v. Juliet Wijngaards, schoolleider

Op dit moment kunnen we u geen toezegging tot plaatsing doen. Zodra we onze prognoses voor het volgende schooljaar rond hebben (begin juli), zullen we verzoeken tot plaatsing de nodige aandacht geven. Met het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om in dat proces contact op te nemen met de huidige school van uw kind. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, zullen wij het toegezonden formulier vernietigen.

Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency