Kom naar Notre Dame!

Leer meer over Notre Dame:

eeneen

Bij Notre Dame bepaal je je eigen pad!

Wij willen onze leerlingen een leer- en leefomgeving bieden die prikkelt om te leren. Waarin versterking van het zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden voorop staan. Een leeromgeving die uw kind keuzevrijheid biedt, eigen verantwoordelijkheid stimuleert en die aansluit bij wat uw kind nodig heeft.

We bieden een leeromgeving passend bij de tijd en bij de technologische mogelijkheden die er zijn. Hiermee denken we de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen en de basis te versterken voor hun verdere ontwikkeling.

Voor alle klassen geldt dat we niet meer dan 30 leerlingen per klas kunnen aannemen.

Lees meer
eentwee

Virtuele tour

Lees meer
drie

Kom naar Notre Dame

Open avond

Donderdag 7 maart 2024 - 16.00 - 20.00

Open Dag

Zaterdag 9 maart 2024 - 10.00 - 15.30

Minilessen

Dinsdag 12 maart 2024 - 13.15 - 16.00

Klik hier voor het Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen Notre Dame 2024-2025

 

 


Lees meer
vier

Instromen in leerjaar 2 t/m 5

Aanmelden kan door het instroomformulier 2-3 of instroomformulier 4-5 te downloaden, in te vullen en op te sturen naar

Notre Dame
Kasteelselaan 50
6574 AJ  UBBERGEN

Instroomformulier 2-3 t.a.v. Tim Gijsberts

Instroomformulier 4-5 t.a.v. Inge van Doorn

Op dit moment kunnen we u geen toezegging tot plaatsing doen. Zodra we onze prognoses voor het volgende schooljaar rond hebben (begin juli), zullen we verzoeken tot plaatsing de nodige aandacht geven. Met het invullen van dit formulier geeft u ons toestemming om in dat proces contact op te nemen met de huidige school van uw kind. Indien wij uw kind niet kunnen plaatsen, zullen wij het toegezonden formulier vernietigen.

Lees meer
Design and website powered by: Doks design agency